Privacy

Het Platform van Visit Baarle, bestaande uit een desktopversie en een mobiele applicatie (hierna te noemen: het “Platform”) wordt aangeboden door de gemeente Baarle Hertog-Nassau. De leverancier van het Platform is The City App company (hierna te noemen: “Leverancier”).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle unieke gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk hierbij aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Ook gegevens zoals jouw IP-adres of jouw surfgedrag zijn persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden beveiligd en gebruikt de gemeente Baarle Nassau Hertog(en derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag) uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek. Hoe de gemeente jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt hieronder beschreven.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
De gemeente Baarle Hertog Nassau verwerkt persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van de diensten van het Platform van Visit Baarle en/of omdat jij deze gegevens zelf verstrekt.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Hieronder leest u welke vormen van verwerkingen bij gebruik van het Platform van Visit Baarle van toepassing zijn.

Monitoren
De gemeente monitort gegevens, via de analytische applicatie Siteimprove, over het gebruik van het Platform. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen de bezoekers komen, uw IP-adres, zoekwoorden en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hieruit volgen rapportages om inzichten te krijgen over de gebruikersvriendelijkheid van het Platform en om de functionaliteiten van het Platform te verbeteren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt ook bijgehouden met welk type browser je deze website benadert. De via het Platform verkregen informatie kan voor non-profit marketingactiviteiten (place branding) van de gemeente Baarle Hertog Nassau (onder de merknaam ‘Visit Baarle’) gebruikt worden.

Gebruikersregistratie
Indien je jezelf wilt registreren als gebruiker, dan worden jouw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, aanvullende gegevens en persoonlijke voorkeuren geregistreerd.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bij het gebruik van de nieuwsbrief-functie, worden jouw e-mailadres en voor- en achternaam opgeslagen.

Reserveringsmodule
Indien je een reservering wilt maken, dan worden jouw e-mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer geregistreerd.

Cookies
Het Platform van Visit Baarle maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van het Platform.

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt aan derden?
De gemeente zal jouw persoonsgegevens nooit zonder mededeling openbaren, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
- te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
- om de rechten of eigendom van de gemeente te beschermen en te verdedigen; en
- te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van het Platform of het publiek te beschermen.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens bewaren wij in jouw account zolang je actief bent en blijft als gebruiker van het Platform. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van bovenstaande doelen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De maximale bewaartermijn is zeven jaar.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
De gemeente en de leverancier van het Platform zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. De leverancier van het Platvorm bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert op een externe server, in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Wanneer worden jouw persoonsgegevens verwijderd of gewijzigd?
Indien de persoonsgegevens van minderjarigen zijn
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De gemeente kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. De gemeente raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd bent dat er op dit Platform, zonder toestemming, persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige? Neem dan contact op via info@toerismebaarle.com. Dan zal deze informatie zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Indien je gebruik maakt van jouw rechten
Je hebt het recht om de informatie die wij van je hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Je hebt ook het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet mogen gebruiken. Als je van mening bent dat van dit recht sprake is, kun je contact opnemen via info@toerismebaarle.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je dan om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, machine readable zone (dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. De gemeente zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wil je ons contacteren of een klacht/bezwaar indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens?
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Stuur in dat geval een mail naar info@toerismebaarle.com. Jij hebt ook het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan (laten) bewaren in een database
Als je van mening bent dat de gemeente niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je contact opnemen via info@toerismebaarle.com. Je kunt ook een klacht indienen over de wijze waarop de gemeente  met jouw gegevens is omgegaan. Dit kan via onze onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming door te e-mailen naar info@toerismebaarle.com. Wordt de klacht niet naar wens opgelost? Dan heb je ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Wijzigingen in privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door de gemeente om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. We raden daarom aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.